Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện cấp mầm non, năm học 2021-2022

     Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện cấp mầm non, năm học 2021-2022

     Ngày 30/5/2022 Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện cấp mầm non, năm học 2021 – 2022. Tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện cấp mầm non, năm học 2021 – 2022 các thí sinh đã trãi qua 2 vòng thi, gồm: Phần thi thực hành và phần thi trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.

     Căn cứ vào kết quả các phần thi của cá nhân, Ban tổ chức đã xét công nhận 60 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, năm học 2020-2021 và xét khen thưởng cho 24 giáo viên đạt thành tích cao.

b600bbc2ddf21dac44e3

997c68bc0e8cced2979d

     Hội thi đã diễn ra thành công, các thí sinh tham gia hội thi đều có sự chuẩn bị công phu, thể hiện các nội dung, yêu cầu của hội thi một cách sáng tạo, thể hiện được sự đổi mới về phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, nhất là trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng một cách hiệu quả. Qua đó công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện kỹ năng nghề nghiệp, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

     Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện cấp mầm non, năm học 2021 – 2022 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

                                                  Bài và ảnh: Phòng Giáo dục và Đào tạo