Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

Tên file: PGD_NVGDNH_2018_2019.doc.signed.pdf
Tải về

Thực hiện văn bản số 2090/SGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 – 2019; Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019