Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành
Địa chỉ: Đường Dương Thị Hoa- Thị trấn Tầm Vu- Huyện Châu Thành- Tỉnh Long An
Số điện thoại: 0272 3878 241- Email: pgdchauthanh.longan@moet.edu.vn

tải xuống

     Mô hình xây dựng trường học “Xanh-Sạch-An toàn” nhằm đảm bảo sức khoẻ học đường và nâng cao...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHÂU THÀNH NĂM 2023
TRIỂN KHAI VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 2022
THĂM DÒ Ý KIẾN NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
TUYÊN TRUYỀN 2 VIDEO CHUYỂN ĐỔI SỐ
Mô hình xây dựng trường học “Xanh-Sạch-An toàn”
TRIỂN KHAI BÁO CÁO THỐNG KÊ TRÊN CSDL
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
tải xuống