Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành
Địa chỉ: Đường Dương Thị Hoa- Thị trấn Tầm Vu- Huyện Châu Thành- Tỉnh Long An
Số điện thoại: 0272 3878 241- Email: pgdchauthanh.longan@moet.edu.vn

Hướng dẫn tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi số 2024
Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024
ÁP PHÍCH TƯ VẤN TÂM LÝ, CÔNG TÁC XÃ HỘI TRƯỜNG HỌC
DANH MỤC SGK LỚP 1, LỚP 4
THÔNG BÁO KÊT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2023
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2 NĂM 2023
tải xuống