Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành
Địa chỉ: Đường Dương Thị Hoa- Thị trấn Tầm Vu- Huyện Châu Thành- Tỉnh Long An
Số điện thoại: 0272 3878 241- Email: pgdchauthanh.longan@moet.edu.vn

     Mô hình xây dựng trường học “Xanh-Sạch-An toàn” nhằm đảm bảo sức khoẻ học đường và nâng cao...

     Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện cấp mầm non, năm học 2021-2022    ...

Mô hình xây dựng trường học “Xanh-Sạch-An toàn”
TRIỂN KHAI BÁO CÁO THỐNG KÊ TRÊN CSDL
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2022
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện cấp mầm non, năm học 2021-2022
CHƯƠNG TRÌNH 1 TRIỆU SÁNG KIẾN VƯỢT KHÓ
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO DƯƠNG XUÂN HỘI
tải xuống

  • Không có bài viết nào.