Phòng GD&ĐT Châu Thành        Địa chỉ: Đường 827 khóm 2 thị trấn Tầm Vu huyện Châu Thành, Long An        Số điện thoại: 0272 3878 241        Email: pgdchauthanh.longan@moet.edu.vn

Phòng GD&ĐT Châu Thành thông báo thời gian địa điểm thi xét tuyển viên chức mầm non năm 2019 như...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI XÉT TUYỂN GVMN NĂM 2019
THÔNG BÁO THỜI GIAN THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC MẦM NON NĂM 2019
KẾ HOẠCH HỘI THI E-LEARNING
ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019
BÁO CÁO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 29
KẾ HOẠCH PHỔ CẬP HÈ 2018
tải xuống

  • Không có bài viết nào.